ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์

ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

มาดูลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ลักษณะสำคัญ คือ

1. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หลังที่เราได้ทำความรู้จักกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ก็เข้าใจดีว่าระบบของคอมพิวเตอร์จะมีส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ นั้นก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ประกอบและรวมตัวกันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาศัยกระแสไฟฟ้า และซอร์ฟแวร์ หรือชุดคำสั่ง ทำให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลการทำงาน และแสดงผลออกมาในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

2. ประมวลผลด้วยความเร็วสูง
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูล ด้วยความเร็วพันล้านคำสั่งต่อวินาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์มีการทำงานได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ

3. ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
เป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า (Network System) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยระบบสายแลน (Lan) หรืออุปกรณ์ไร้สาย

4. เก็บข้อมูลได้มาก
แน่นอนว่าเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันความจุในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์มีความจุมากขึ้นเป็น TB (Terabyte) ซึ่งความจุ 1TB จะเท่ากับ 1,000 GB ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงการจัดเก็บข้อมูลเลยว่า จะสามารถจัดเก็บได้มากขนาดไหน เพราะปัจจุบันมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจาก Harddisk แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกัน

5. สะดวกในการย้ายข้อมูล
วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ในการย้ายข้อมูล สำรองข้อมูล สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านโปรแกรม หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ให้บริการจัดเก็บ หรือจัดการเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งสามารถจัดการได้ทุกรูปแบบ ง่าย ๆ และไม่ซับซ้อน

6. ทำงานอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
คอมพิวเตอร์ทำงานภายใต้ชุดคำสั่งตามกระบวนการ ทำให้ผลลัพท์ของข้อมูลที่แสดงออกมานั้น ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

7. ทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน
คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ เช่น เปิดเพลง ทำงานเอกสาร ออกแบบ การคำนวณ เป็นต้น

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการที่ทันสมัย และตอบโจทย์ต่อการก้าวสู่ห่วงเวลามากยิ่งขึ้น เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองทั้งในด้านที่มีประโยชน์และด้านเปล่าประโยชน์เช่นกัน
อ.กิตติศักดิ์ กล่าว

เข้าใจง่าย ๆ สั้น ๆ กระชับ สำหรับคนทั่วไป
(คำเตือน ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อนี้)

ข้อมูลดี ๆ จาก
อาจารย์กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด
ผู้สอนในหมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์
ครูน้ำแข็งใสสอนคอม
ความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์