มาทำความรู้จัก แถบเครื่องมือ word 2016

แถบเครื่องมือ word

ทำไมต้องทำความรู้จักส่วนต่าง ๆ กันก่อน!

เอ้ ๆ สงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมาทำความรู้จักกับ แถบเครื่องมือ word กันก่อนไปใช้งานจริง ๆ ก็เพราะว่าส่วนต่างๆในโปรแกรมมีการแยกแยะหน้าที่ หรือคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไป เมื่อเราสามารถแยกแยะได้ว่าเมนูนี้มีคุณสมบัติการใช้งานในด้านใด ก็เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจเทคนิคในการใช้งานโปรแกรมได้มากขึ้นนั้นเองครับ

“บทความนี้เป็นการแนะนำ และให้ความรู้สำหรับผู้เริ่มต้น”
BY : ครูน้ำแข็งใส สอนคอม

1) หน้าแรก (HOME) คำสั่งแรกใช้สำหรับจัดการกับข้อความ ตัวอักษร ย่อหน้า และสไตล์

2) แทรก (INSERT) คำสั่งสำหรับแทรกส่วนเพิ่มเติมลงไปในหน้าเอกสาร เช่น แทรกตาราง แทรกรูปภาพ แทรกแผนภูมิ เป็นต้น

3) ออกแบบ (DESIGN) คำสั่งสำหรับออกแบบเอกสารสำเร็จรูป

4) เค้าโครงหน้ากระดาษ (PAGE LAYOUT) คำสั่งสำหรับออกแบบหรือตกแต่งหน้ากระดาษ เช่น การกำหนดขนาดกระดาษ การจัดย่อหน้า

5) การอ้างอิง (REFERENCES) คำสั่งสำหรับการจัดเชิงอรรถอ้างอิง เช่น การทำสารบัญ การใส่บันทึกช่วยจำ และการสร้างบรรณานุกรม

6) การส่งจดหมาย (MAILINGS) คำสั่งสำหรับสร้างและจัดการกับป้ายผนึกจดหมาย และจดหมายเวียน

7) รีวิว (REVIES) คำสั่งสำหรับทบทวน ตรวจทาน และปรับปรุงเอกสาร

8) มุมมอง (VIEW) คำสั่งสำหรับมุมมองเอกสาร

9) รูปแบบ (FORMAT) คำสั่งนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราเลือกระทำการกับวัตถุนั้น แล้วจะปรากฏเครื่องมือที่ช่วย ในการตกแต่ง เช่น การตกแต่งรูปภาพ หรือตาราง ในแท็บรูปแบบนี้

BY K.น้ำแข็งใส
เรียบเรียงบทความ

ให้ทุกการเรียนรู้ เกิดขึ้นทุก lifestyle by beenexts.com

ข้อมูล/รูปภาพ จาก
ครูกิตติศักดิ์ ชูเลม็ด (ครูน้ำแข็งใส สอนคอม)