กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในวันครูแห่งชาติ 66

อ.กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด เข้ารับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

16 มกราคม 2566 นายกิตติศักดิ์ ชูเลม็ด ได้รับการคัดเลือกจากการส่งผลงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานด้านการสอน งานวิจัย งานด้านการดูแลนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี # ครูผู้สอนดีเด่น กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด

เกียรติคุณที่ถูกประกาศ
คือกระดาษใบ ๆ หนึ่ง
แต่ตัวของเราเองต่างหาก
ที่ต้องมีเกียรติให้ผู้อื่น และตัวเราเอง
.

อ.กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด เข้ารับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

คำว่าครู เมื่อได้ทำหน้าที่ครู ก็คือครูที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีครูเก่ง ครูไม่เก่ง ไม่มีครูรัฐ ครูเอกชน ไม่มีครูบ้านนอกบ้านนา ไม่มีครูในเมือง นอกจากมีคนกำหนดคำเหล่านี้ขึ้นมา ดังนั้น คนเป็นครู ก็คือ ครูผู้สั่งสอนในวิชาที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ สั่งสอนการใช้ชีวิตในอนาคตวันข้างหน้าให้ผู้เรียน เพราะจุดมุ่งหมายเดียวกันของครูคือ “ผู้เรียน”

ขอเป็นกำลังแรงใจให้คุณครูทุก ๆ ท่าน ที่ทำหน้าที่ของท่านอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราทำได้ดีแล้ว เราเต็มที่แล้ว แม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้เหน็ดเหนื่อยบ้างก็ตาม แต่สิ่งที่ทำไป เชื่อเถอะครับ ว่าไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน

” เพราะทุกคุณค่าของความพอดี
จะถูกส่งมอบให้ซึ่งกันและกัน

อย่างสมบูรณ์ “

…..ครูกิตติศักดิ์ กล่าว.