ผลงานโปสเตอร์ “เรียนออนไลน์ดี๊ดี” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน 64

ผ่านมาแล้วกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีการกำหนดหัวข้อการแข่งขันในหัวข้อ “เรียนออนไลน์ดี๊ดี” ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ออกแบบ และประชันทักษะการออกแบบด้วยการใช้เครื่องมือแบบออนไลน์ ฟรี ง่าย ไร้ขีดจำกัด นั้นก็คือแพลตฟอร์ม Canva นั้นเอง

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ประเภทรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 นั้นเอง แต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคต่อการจัดการแข่งขันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในการตัดสินผลงาน ด้วยการประเมินชิ้นงานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน บอกได้เลยว่าคณะกรรมการหนักใจอย่างมาก เพราะผลงานของแต่ละคนนั้น ได้แสดงทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ออกมาอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียว

คณะกรรมการประเมินชิ้นงานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

  • 1. อาจารย์วีรานุช พันธุนะ
  • 2. อาจารย์กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด
  • 3. อาจารย์ธนภรณ์ แสดงคุณ
    • ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในหมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวชนมน มาป้อง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
นายชัยวัฒน์ ยินดีทรัพย์

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
นางสาวอัจฉราพร วรขันธ์

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวไพลิน เพื่อตระกูล

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
นางสาวน้ำทิพย์ สุขเดช

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
นางสาวพิมพ์เดือน สิงจานุสงค์