คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

คอมพิวเตอร์-หมายถึง
ความหมายของ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้ชุดคำสั่ง เมื่ออุปกรณ์ทำงานตามชุดคำสั่ง คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ หรือใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อนได้ ด้วยการประมวลผลอย่างรวดเร็ว

ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
– ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถจับต้อง สัมผัสได้ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เคส อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัดลม ฮาร์ดดิสก์ แรม และอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เช่น โปรเจคเตอร์ ลำโพง เครื่องปริ้น เป็นต้น
– ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงาน ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

ดังนั้น หากขาดส่วนประกอบส่วนใดไป คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์บางตัวชำรุด เสียหาย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ก็เสมือนจักรยานหากโซ่ขาดก็ไม่สามารถปั่นไปข้างหน้าได้ หรือหากไม่มีซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ก็เปรียบเสมือนสมาร์ทโฟนไม่มีระบบ Android ,IOS สมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถโทรออก หรือใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ ทำได้แค่เปิดเครื่องได้อย่างเดียวเท่านั้น

เข้าใจง่าย ๆ สั้น ๆ กระชับ สำหรับคนทั่วไป
(คำเตือน ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อนี้)

ข้อมูลดี ๆ จาก
อาจารย์กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด
ครูน้ำแข็งใสสอนคอม
ความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์