6 ความสุข สร้างคุณค่าได้ด้วยตัวของคุณ

จริง ๆ แล้วคงไม่ต้องหาความหมายจากอินเทอร์เน็ต หรือคนอื่นนะครับ เพราะความหมายของ “ความสุข” คือ ตัวของคุณเอง เป็นคนกำหนด

แล้วถ้ายังหาความสุขของตัวเองไม่เจอ จะทำอย่างไร!!

1) คุณต้องเข้าใจชีวิตของตัวเองก่อน ว่าเราคือใคร อยากทำอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้าเราเข้าใจชีวิตของตัวเราเอง คุณสามารถกำหนด “ความหมาย และคุณค่าของตัวคุณเองได้

“ชีวิตนี้ ต้องให้คุณอื่นมากำหนดคุณค่าของคุณ…อีกหรอ!!”

2) อยากทำอะไร อยากจะเป็นอะไร ลงมือทำเลย ไม่มีการบอกตัวเองว่า เดี๋ยวก่อน รอก่อน ค่อยทำ

“ชีวิตไม่ได้เกิดมา เพื่อวิ่งหนีความรู้สึก ความล้มเหลว แต่จงเรียนรู้มัน”

3) หากทำแล้วไม่สำเร็จ ล้มเหลว ขอให้จำไว้ว่า “อย่าหยุดยอมแพ้มัน” ทุกความล้มเหลว มีคุณค่าของความสำเร็จเสมอ

“ล้มเหลวทุกครั้ง ยังดีกว่าการเดินหนีไปโดยไร้ความพยายาม”

4) คิดบวกเสมอ เพราะเราสามารถเปิดรับความคิด แนวคิด และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างง่าย

“เข้าใจคุณค่าในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย ด้วยการคิดบวกเสมอ”

5) ไม่เก็บคำคน ที่ไร้ซึ่งอาหารให้สมอง มาคิดเล็กคิดน้อย ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปตามธรรมชาติ หากเราพยายามวิ่งตามแก้ปัญหาความรู้สึกของคนอื่น แสดงว่าคุณแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเราเองเกินไป ดังนั้นปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านไป เพราะอย่างไรก็ตาม คนไม่เข้าใจก็ไร้ใจเปิดรับ

“อย่าให้ใครมากำหนดคุณค่าของคุณ
ด้วยการไปใส่ใจซึ่งไร้คนไม่เข้าใจเรา”

6. เข้าใจเขา เข้าใจเรา เพราะ เธอคือเธอ ฉันคือฉัน อย่านำความสุขของตัวเองให้เขามีความสุขในแบบเรา

อย่ายอมรับแนวทางของตนเอง
มากกว่าการยอมรับ และเข้าใจกันและกัน


ความสุขที่แท้จริง
คือตัวคุณ

บทความโดย
อ.กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ และการใช้ชีวิต